Klickerträning

Arctos Hundskola var först i Kiruna med klickerträning. Jag hade utbildat mig till Canis klickerinstruktör och började hålla kurser och utbildningar helt baserat på positiva, vänliga metoder.
Det här var i början av 2000 talet, då då den gängse träningsmetoden var att antingen rycka (i kopplet) eller lura (med godis framför).
Nu är klickerträning spridd i de flesta träningsgrupper och även om inte de flesta tränar så renodlat klickerskt, så är i alla fall de värsta avarterna av korrigeringsträning borta.

Kortkurs i Klickerträning, för dig som hundtränare:

1. Klicker.  Den lilla plastgrejen är en markör för att förstärka exakt rätt beteende. Ljudet av klicket är nämligen mer exakt än ex. ordet ”Bra”.

2. Belöning. Hunden (och även vi) jobbar av två skäl: att slippa korrigering, eller få en belöning. Belöningen skall ha ett så stort värde för hunden, så den anser det värt att jobba för den.

3. Hundens egen aktivitet. ”Ju mer aktiv en individ är i inlärningsprocessen, desto mer effektiv är inlärningen”. Därför startar vi ett nytt moment med frivillighet.

4. Frånvaro av korrigeringar och straff. Förutom att det är helt förkastligt ur etisk synvinkel att bruka våld mot en hund, så är det också en mycket dålig inlärningsmetod. Rädslan för att straffas gör nämligen en individ passiv = dålig inlärning.

5. Kriterier. Vid inlärning delar man upp momentet i så små delar att hunden i de flesta fall lyckas.

6. Positiv förstärkning. ”Positiv” står här för att vi tillför något; vi ger alltså hunden något den vill ha: godis eller kastar bollen.
”Förstärkning” står för att vi observerar det som är bra.
Enkelt uttryckt: Vi ger hunden en belöning för att visa att just det den gör just då; är bra.

7. Negativt straff. ”Negativt” står för att vi tar bort något; hunden får alltså inte sitt godis eller sin boll. ”Straff” står för att vi visar åt hunden att det beteendet den visar, inte är det vi önskar.
Enkelt uttryckt: När hunden gör något vi inte önskar, så håller vi tillbaka belöningen.

8. Allt vi fokuserar på, blir förstärkt. Om vi skäller på hunden för att den ex. skäller på grannens hund, så blir det beteendet förstärkt (skällande), just för att vi uppmärksammar det (skäller på hunden).
Vill vi ändra på hundens beteende, så skall vi hellre fokusera på det beteende vi vill ha: Förstärkt första sekund hunden är tyst när den tittar på grannens hund.